Photoshop

Pozrite si v???í obrázok.

Vytvárajte a vylep?ujte svoje fotografie pomocou aplikácie Photoshop, softvéru na úpravu obrázkov, ktory je vstupenkou do sveta kreativity. P?vodná cena 23,99 € mesa?ne, nová cena 19,19 € mesa?ne.

?

Vytvárajte a vylep?ujte svoje fotografie pomocou aplikácie Photoshop, softvéru na úpravu obrázkov, ktory je vstupenkou do sveta kreativity. P?vodná cena 23,99 € mesa?ne, nová cena 19,19 € mesa?ne.

For freewheeling creativity, there’s nothing like Photoshop and Creative Cloud.

Návrhy, ktoré pútajú pozornos?. ?

Pomocou aplikácie Illustrator?m??ete vytvára? logá, ikony a ilustrácie pre tla?, web aj video. P?vodná cena 23,99 € mesa?ne, nová cena 19,19 € mesa?ne.

?

cc|Smart tools for better storytelling.

Inteligentné nástroje na p?sobivej?ie rozprávanie príbehov.

Rozprávajte svoje príbehy na vy??ej úrovni s aplikáciou Premiere Pro, poprednym softvérom na úpravu videí pre film, televíziu aj web. P?vodná cena 23,99 € mesa?ne, nová cena 19,19 € mesa?ne. ?

?