Photoshop

?velkite pla?iau

Kurkite ir tobulinkite nuotraukas naudodami ?Photoshop“ – geid?iamiausi? pasaulio kūr?j? vaizd? redagavimo programin? ?rang?. Ankstesn? kaina – 24,19 €/m?n., dabar –?19,35 €/m?n.?

Kurkite ir tobulinkite nuotraukas naudodami ?Photoshop“ – geid?iamiausi? pasaulio kūr?j? vaizd? redagavimo programin? ?rang?. Ankstesn? kaina – 24,19 €/m?n., dabar –?19,35 €/m?n.?

For freewheeling creativity, there’s nothing like Photoshop and Creative Cloud.

?traukiantis dizainas.?

Naudodami ?Illustrator“ galite kurti logotipus,piktogramas ir iliustracijas, kuriuos galite naudoti spaudiniuose,?iniatinklyje ir vaizdo ?ra?uose. Ankstesn? kaina – 24,19 €/m?n.,dabar –19,35€/m?n.

?

cc|Smart tools for better storytelling.

I?manios priemon?s, kurios pad?s pagerinti pasakojim?.

Sustiprinkite pasakojim? naudodami ?Premiere Pro“ –pirmaujan?i? vaizdo ?ra?? redagavimo programin? ?rang? filmams, televizijai ir ?iniatinkliui. Ankstesn? kaina – 24,19 €/m?n.,dabar–19,35 €/m?n.